Is zoloft safe

Posted: Syria Date: 23-Feb-2019
<strong>Zoloft</strong> sertraline hydrochloride for Depression -

Zoloft sertraline hydrochloride for Depression -

Sertraline belongs to a class of medications known as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). It is used to treat depression, panic disorder, and obsessive-compulsive disorder (OCD). Sertraline works by affecting the balance of chemicals in the brain. Specifically, it increases the level of a neurotransmitter called serotonin in the brain. Increased serotonin levels can help improve mood, reduce panic attacks, and treat OCD. Although improvements may occur earlier, the full response to the medication may not appear until after 4 weeks of treatment or longer. This medication may be available under multiple brand names and/or in several different forms. Antidepressant drugs are often an effective way to treat depression and anxiety in children and teenagers. However, antidepressant use in children and teens must be monitored carefully, as rarely there can be severe side effects. Antidepressants carry a Food and Drug Administration (FDA) black box warning about a risk of increased suicidal thinking and behavior in some individuals under the age of 25. Although at first you may find the suicide warnings alarming, it's important to get the facts. Find out what the warnings mean and ask about all treatment options. This will help you make an informed decision about your child's health and weigh the benefits and risks of treatment options with your child's doctor. reported that an extensive analysis of clinical trials showed that antidepressants may cause or worsen suicidal thinking or behavior in a small number of children and teens.

<strong>Zoloft</strong> - Uses, Side Effects, Interactions -

Zoloft - Uses, Side Effects, Interactions -

If you subscribe to any of our print newsletters and have never activated your online account, please activate your account below for online access. By activating your account, you will create a login and password. Indikasjoner | Dosering | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering / Forgiftning | Egenskaper | Oppbevaring og holdbarhet | Pakninger, priser og refusjon: 50 mg daglig. Panikklidelse, PTSD og sosial angstlidelse: Initieres med 25 mg daglig. Dette doseringsregimet er vist å redusere frekvensen av tidlig innsettende bivirkninger som er karakteristisk ved panikklidelse. Vedlikeholdsbehandling: Ved langtidsbehandling bør dosen holdes på laveste effektive nivå, og ev. Depresjon: Langtidsbehandling kan også vurderes til forebygging av nye depressive episoder. Doseøkning: Pasienter som ikke responderer på 50 mg kan ha nytte av å øke dosen. I de fleste slike tilfeller vil anbefalt dose være lik den som brukes ved nåværende episode. Doseendringer gjøres trinnvis med 50 mg med intervaller på minst én uke, til maks. Ved depresjon bør behandlingsperioden være minst 6 måneder for å sikre symptomfrihet. Panikklidelse og Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler. Seponering/dosereduksjon: Brå behandlingsavbrudd bør unngås. Ved behandlingsslutt skal dosen gradvis reduseres over minimum 1-2 uker for å redusere risikoen for seponeringsreaksjoner.

What is <i>Zoloft</i>? -
What is Zoloft? -

Zoloft sertraline is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder and panic and anxiety disorders. Includes Zoloft side effects, interactions and indications. While there are no specific drug-drug interactions between trazodone and zoloft sertraline, their proposed activity is similar. It is not unusual for patients to be on both, however.

Is zoloft safe
Rating 4,6 stars - 786 reviews